WSV Apeldoorn

  MACHTIGING SMARTPOWER B.V.: WSV Apeldoorn (Particulier)

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Aansluit-/postadres (verplicht)

  Postcode en plaats (verplicht)

  Tekenbevoegde (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Ik machtig hierbij SmartPower B.V., gevestigd te Apeldoorn (KvK 08106717) om namens ondergetekende de volgende activiteiten te verrichten:

  1) Contact opnemen met de huidige energieleverancier(s) en netbeheerder(s) inzake lopende contracten.

  2) Huidige contracten te raadplegen in het Contract Einde Register (CER) wanneer dit niet bij u bekend is.

  3) Verbruiken te raadplegen in het Centraal aansluitingenregister (C-AR) wanneer u deze niet tot uw beschikking hebt.

  De activiteiten van punt 2 en 3 laten wij verrichten door de energieleverancier(s) waarmee wij samenwerken.

  Ik verklaar hierbij deze machtiging naar waarheid te hebben ingevuld en ben namens bovengenoemde organisatie bevoegd om deze machtiging te ondertekenen.

  Naam tekenbevoegde (verplicht)

  Datum (verplicht)

  Plaats (verplicht)