Energiemarkt

De liberalisering van de energiemarkt in Nederland is ingezet in 1998 met de nieuwe Elektriciteitswet. Vanaf dat moment konden de zeer grote afnemers van elektriciteit hun leverancier kiezen. Vanaf 1 juli 2004 kan iedereen zelf de energieleverancier kiezen.

Door de manier waarop de elektriciteitsmarkt is opgezet, is er in de leveringszekerheid geen verschil: de “oude” energiebedrijven zijn opgesplitst in een leveringsdeel en een netbeheerder.

Dit beheer van het net is een monopolie en staat onder toezicht van de staat via de Energiekamer dit is een onderdeel van  NMa, de dienst voor toezicht en uitvoering energie.

Op de tarieven (transportkosten) en de kwaliteit van de netbeheerder kan dus niet geconcurreerd worden.

Dit betekent dat:

  • u bij storingen wordt geholpen door de huidige netbeheerder.
  • er geen andere meters geplaatst moeten worden.
  • u het lagere SmartPower tarief betaalt voor energie.