Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Smartpower, Sleutelbloemstraat 8, 7322 AG Apeldoorn.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Smartpower kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Smartpower, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Smartpower verstrekt.

Bij Smartpower kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Smartpower deze gegevens nodig heeft
Smartpower verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Smartpower uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Smartpower gegevens bewaart
Smartpower bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen
Smartpower verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Smartpower worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Smartpower gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Smartpower maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Smartpower bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Smartpower te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Smartpower heeft hier geen invloed op.

Smartpower heeft Google geen toestemming gegeven om via Smartpower verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@smartpower.nl. Smartpower zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging en SSL
Smartpower neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Smartpower maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Smartpower verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Smartpower op via info@smartpower.nl. De contactpersoon hiervoor is de heer Arnoud Tomassen

Contact
www.smartpower.nl is een website van Smartpower.

Smartpower is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 20134, 7302 HC Apeldoorn
Vestigingsadres: Sleutelbloemstraat 8, 7322 AG Apeldoorn
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08106717
Telefoon: 055 – 360 19 71
E-mailadres: info@smartpower.nl