SCHENKING AAN KINDEREN

Ouders kunnen tot € 45.000 belastingvrij schenken aan hun kinderen voor energiebesparende maatregelen.